Problemen oplossen met Windows systeemherstel (2024)

Problemen oplossen met Windows systeemherstel (1)Computerproblemen komen vaak door recent geïnstalleerde apps. Zet uw Windows-computer terug in de tijd met Win­dows systeemherstel.

Niveau:

Waardering:

4,5 (136 stemmen)

Wat is systeemherstel?

De term 'systeemherstel' betekent: de computer terugzetten naar een eerder moment, toen er nog geen problemen wa­ren. Windows systeemherstel maakt op bepaalde momenten een soort foto van de toestand van de computer. Dat noemen we een herstelpunt. De programma's en instellingen van de computer worden vastgelegd. Bij computerproble­men kunt u terugkeren naar een eerder gemaakte momentopname. Dus naar de instellingen en pro­gramma's van toen. In de tussentijd ontstane problemen kunnen daarmee ongedaan worden gemaakt.

Wanneer gebruikt u systeemherstel?

Systeemherstel is een paardenmiddel. Het is altijd het beste om eerst andere oplossingen te zoeken die minder ingrijpend zijn. Denkt u dat de pc besmet is met een virus? Laat de virusscanner dan een volledige scan maken van de computer en verwijder de gevonden boosdoener. De problemen zijn dan wellicht voorbij. Is de computer erg langzaam nadat u een nieuwe app hebt geïnstalleerd? Verwijder de app dan via de Instellingen.

Er zit een 'maar' aan systeemherstel. Het is een registratie van een moment. Apps die sinds het herstelpunt zijn geïnstalleerd, staan daar dus niet op. Na systeemherstel moet u deze opnieuw downloaden. Documenten, e-mailberichten en foto's worden over het algemeen niet beïnvloed en blijven bewaard. Hebt u per ongeluk een document weggegooid, dan heeft het dus geen zin om een systeemherstel uit te voeren. Daarvoor is het verstandig altijd een back-up van de documenten op een ander medium, zoals een externe harde schijf of USB-stick, te hebben.

Werking systeemherstel controleren

De meeste computers maken automatisch herstelpunten aan, waarnaar de computer eventueel teruggezet kan worden. Maar het is goed om te weten of systeemherstel daadwerkelijk werkt en is ingeschakeld op de computer. Schakel deze functie zo nodig in.

Volg in Windows 10 deze stappen:

 • Open de zoekfunctie van Windows: klik op het vergrootglas in de Taakbalk.
 • Typ 'Configuratiescherm'.
 • Klik op Configuratiescherm.
 • Klik op Systeem en beveiliging (ziet u dit niet staan, klik dan eerst rechtsboven op Weergeven op Categorie).
 • Klik op Systeem.
 • Klik in de rechter kolom onder 'Verwante instellingen' op Geavanceerde systeeminstellingen.
 • Klik op het tabblad Systeembeveiliging.
 • Onder het kopje 'Beveiligingsinstellingen' staan uw harde schijven. Achter de harde schrijf staat 'Ingeschakeld' of 'Uitgeschakeld'. 'Ingeschakeld' betekent dat systeemherstel actief is. U hoeft verder niks te doen. Als het niet actief is, wordt dit aangegeven met 'Uitgeschakeld'. Klik in dit geval op de schijf.
 • Klik op de knop Configureren.
 • Selecteer onder 'Herstelinstellingen' Systeembeveiliging inschakelen.
 • Verplaats de schuifbalk onder 'Schijfruimtegebruik' naar 10 procent.
 • Klik op Toepassen > Ok > Ok.

Volg in Windows 11 deze stappen:

 • Klik op de Startknop.
 • Typ in het zoekvak 'herstelpunt'.
 • Klik op Een herstelpunt maken.
 • Het tabblad Systeembeveiliging is geopend.
 • Onder het kopje 'Beveiligingsinstellingen' staan uw harde schijven. Achter de harde schrijf staat 'Ingeschakeld' of 'Uitgeschakeld'. 'Ingeschakeld' betekent dat systeemherstel actief is. U hoeft verder niks te doen. Als het niet actief is, wordt dit aangegeven met 'Uitgeschakeld'. Klik in dit geval op de schijf om deze te selecteren.
 • Klik op de knop Configureren.
 • Selecteer onder 'Herstelinstellingen' Systeembeveiliging inschakelen.
 • Verplaats de schuifbalk onder 'Schijfruimtegebruik' naar 10 procent.
 • Klik op Toepassen > Ok > Ok.

Handmatig herstelpunt maken

Systeemherstel is nu actief en maakt een herstelpunt bij belangrijke computerwijzigingen. Maar om er zeker van te zijn dat u een recent herstelpunt achter de hand hebt, kunt u handmatig een herstelpunt maken voordat u grote wijzigingen doorvoert.

Volg in Windows 10 deze stappen:

 • Open de zoekfunctie van Windows via het vergrootglas in de Taakbalk.
 • Typ 'Configuratiescherm'.
 • Klik op Configuratiescherm.
 • Klik op Systeem en beveiliging (ziet u dit niet staan, klik dan eerst rechtsboven op Weergeven op Categorie).
 • Klik op Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen.
 • Klik op het tabblad Systeembeveiliging.
 • Klik op de knop Maken.
 • Typ in het invulveld een naam voor uw herstelpunt, bijvoorbeeld 'Installatie nieuwe virusscanner'. Kies een goede omschrijving zodat u tijdens een eventueel herstelproces het juiste herstelpunt eenvoudig terugvindt.
 • Klik op Maken.
 • Klik op Sluiten > OK.

Volg in Windows 11 deze stappen:

 • Klik op de Startknop.
 • Typ in het zoekvak 'herstelpunt'.
 • Klik op Een herstelpunt maken.
 • Het tabblad Systeembeveiliging is geopend.
 • Klik op de knop Maken.
 • Typ in het invulveld een naam voor uw herstelpunt, bijvoorbeeld 'Installatie nieuwe virusscanner'. Kies een goede omschrijving zodat u tijdens een eventueel herstelproces het juiste herstelpunt eenvoudig terugvindt.
 • Klik op Maken.
 • Klik op Sluiten > OK.

Systeemherstelpunt terugzetten

Start uw pc niet goed meer op? Dan moet u hem op andere wijze herstellen. Lees meer daarover op de site van Microsoft. Start de pc nog wel op, maar is er ineens van alles mis mee? Gebruik dan zo systeemherstel:

 • Open de zoekfunctie van Windows via het vergrootglas in de Taakbalk.
 • Typ 'Configuratiescherm'.
 • Klik op Configuratiescherm.
 • Klik op Systeem en beveiliging (ziet u dit niet staan, klik dan eerst rechtsboven op Weergeven op Categorie).
 • Klik op Systeem > Geavanceerde systeeminstellingen.
 • Klik op het tabblad Systeembeveiliging.
 • Klik op Systeemherstel.
 • Klik op Volgende en eventueel op Meer herstelpunten weergeven.
 • Windows toont de laatste systeemherstelpunten. Bij elk herstelpunt staat de datum/tijd en omschrijving. Klik op het herstelpunt dat u wilt terugzetten.
 • Klik op Zoeken naar programma's die worden beïnvloed.
 • Windows geeft aan wat de gevolgen zijn voor uw bestanden als u het gekozen herstelpunt terugzet. Lees dit scherm goed door. Klik op Sluiten.
 • Bent u er zeker van dat u het herstelpunt wilt terugzetten? Klik dan op Volgende.
 • Klik op Voltooien.
 • Klik op Ja.

Volg in Windows 11 deze stappen:

 • Klik op de Startknop.
 • Typ in het zoekvak 'herstelpunt'.
 • Klik op Een herstelpunt maken.
 • Het tabblad Systeembeveiliging is geopend.
 • Klik op Systeemherstel.
 • Klik op Volgende en eventueel op Meer herstelpunten weergeven.
 • Windows toont de laatste systeemherstelpunten. Bij elk herstelpunt staat de datum/tijd en omschrijving. Klik op het herstelpunt dat u wilt terugzetten.
 • Klik op Zoeken naar programma's die worden beïnvloed.
 • Windows geeft aan wat de gevolgen zijn voor uw bestanden als u het gekozen herstelpunt terugzet. Lees dit scherm goed door. Klik op Sluiten.
 • Bent u er zeker van dat u het herstelpunt wilt terugzetten? Klik dan op Volgende.
 • Klik op Voltooien.
 • Klik op Ja.

Meer over dit onderwerp

 • Herstelpunten verwijderen in Windows

Computerhulp nodig?

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel? SeniorWeb-leden kunnen hun vraag stellen aan de vrijwilligers van PCHulp. Nog geen lid, maar wel hulp nodig? Ontdek dan de voordelen van het SeniorWeb-lidmaatschap.

PCHulp aanvragenBekijk het lidmaatschap
Delen via:E-mailFacebookPinterestWhatsAppWat betekenen deze knoppen?

Wat betekenen deze knoppen?

Sluiten

U kunt met deze knoppen artikelen, tips en nieuwsberichten doorsturen via e-mail of delen op sociale media.

Hoe werkt het?
Klik op de knop van uw keuze om het item door te sturen of te delen:

 • Kiest u voor E-mail, dan opent uw e-mailprogramma met een berichtje waarin de link naar het artikel is opgenomen. Vul het e-mailadres van de geadresseerde in en verstuur de e-mail.
 • Klikt u op Facebook of Twitter en bent u ingelogd bij het betreffende sociale netwerk dan wordt op uw profiel een link naar de pagina zichtbaar. Eventueel kunt u een eigen tekst aan de link toevoegen.
 • Klikt u op Facebook of Twitteren hebt u géén account of u bent u niet ingelogd op het betreffende sociale netwerk, dan verschijnt een klein venster. Daarin kunt u inloggen of een account aanmaken. Daarna wordt de webpagina die u wilde delen zichtbaar op uw account.
 • Klikt u op WhatsApp dan wordt een nieuwe tab geopend met een voorbeeld van het bericht wat u kunt gaan delen. Met de knop verzenden kunt het bericht daadwerkelijk versturen naar iemand uit uw contacten.

De koppeling verbreken
U kunt de koppeling ook weer gemakkelijk verbreken:

 • Facebook: Als u op de Facebook-knop hebt geklikt, wordt deze grijs en u ziet in de linkerhoek een vinkje. Klik op het vinkje om de koppeling te verbreken.
 • Twitter: Een tweet die u geplaatst hebt, kunt u uit uw tijdlijn verwijderen. Log in op de website van Twitter, ga met de muis op de betreffende tweet staan en klik op Verwijderen. Als uw bericht door anderen is overgenomen (retweet), dan blijven die berichtjes wel bestaan.
Problemen oplossen met Windows systeemherstel (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 5630

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.